Lindvallsbegravningsbyra.se
Begravningsprogram

Begravningsprogram

Begravningsprogram

Begravningsprogram, som även kan kallas ceremoniprogram eller programblad, är oftast ett programkort som delas ut till gästerna innan begravningen. Ett begravningsprogram underlättar för gästerna och fyller en viktig funktion på begravningar och som uppskattas av gästerna. Framförallt fyller ett program den funktionen att gästerna känner sig tryggare och inte behöver fundera på vad som kommer att ske under ceremonin. Ett begravningsprogram är samtidigt är ett fint minne att ta med sig hem, och som passar bra att placera i bokhyllan en tid. 

Vanligtvis är ett begravningsprogram ett enkelt vikt kort med ett vackert passande motiv på antingen på framsidan eller på alla sidor. Namnet på den avlidne samt datum för födelse och dödsdag brukar oftast vara tryckt på framsidan. Förutom det, varierar innehållet mycket eftersom det är upp till de anhöriga att bestämma vad man vill ha med. Det är vanligt att ha ett foto på den avlidne som gör att det känns personligt och många väljer även en vacker dikt.

Att tänka på när man beställer ett Begravningsprogram

  • Fundera på vad du vill att programmet ska innehålla. Ska det endast innehålla ceremoniprogrammet eller ska ett foto finnas med? Ska texten på psalmerna tryckas upp på programbladet? 
  • Tänk på att beställa i god tid, minst en vecka före begravningen, så att det hinner komma i tid. 
  • Lämna programförslaget till prästen eller officianten som ska förrätta begravningen, för att kontrollera att all informationen på programmet är korrekt.
  • Se till att innehållet blir lättläst och luftigt så att det blir lätt att följa med i vad som händer under ceremonin. 

Att göra programblad själv

Om man vill ordna programblad själv på sin egen dator är det relativt lätt om man är något datakunnig. Oftast är det bara att fylla i den text som ska finnas med om man har ordbehandlingsprogram eller publiceringsverktyg.